Product Detail - เชือกฟาง คละสี
เชือกฟาง คละสี

เชือกฟาง คละสี

  • เชือกฟาง ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (polypropylene) เกรดรีไซเคิลที่มีคุณภาพดี มีความเหนียว คงทน ผ่านกระบวนการผลิตแบบรีดที่ได้มาตรฐาน
  • เชือกฟางมีคุณภาพดี เหนียว ไม่ขาดง่าย ทนต่อสภาพอากาศ มีน้ำหนักเบา
  • มีม้วนเล็ก เส้นกลาง ม้วนใหญ่
  • เชือกฟางเส้นเล็กหนา นินยมใช้เย็บกระสอบ
  • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เชือกฟางสำหรับโรงงานทำกระป๋อง เชือกฟางเกรดบีมัดสินค้าสำหรับการขนส่งโรงงานกล่องกระดาษ เป็นต้น เชือกฟางมีความหนาเหนียวแน่น ใช้มัดสิ่งของได้ทั่วไป ใช้งานคุ้มค่า เหมาะสำหรับมัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์