Product Detail - ไม้กวาดอ่อนด้ามไม้-ด้ามพลาสติก
ไม้กวาดอ่อนด้ามไม้-ด้ามพลาสติก

ไม้กวาดดอกหญ้า

  • ไม้กวาดดอกหญ้า หรือ ไม้กวาดอ่อนแบบหนา ด้ามจับทำด้วยไม้กลมและยาว อย่างเช่น ไม้ไผ่ ปลายทำด้วยดอกหญ้าอย่างดีมัดติดกับด้าม
  • สำหรับทำความสะอาดที่จำเป็นมากในทุกครัวเรือน