Product Detail - ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์สั้น
ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์สั้น

ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์สั้น 

  • ความยาว ขนาด 9 นิ้ว
  • เหมาะสำหรับงานยกของหรือกันของมีคม  ที่ไม่มีอันตรายจากการทำงานบริเวณหลังมือและข้อมือ
  • เหมาะสำหรับงานเหล็กอุตสาหกรรมทั่วไป