News & Knowledge Detail - งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2561
งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2561

บริษัท รังสิโย จำกัด ได้เข้าร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จัดขึ้น ณ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการ&คุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)