Product Detail - หมวกผ้าตาข่ายบน สีขาว
หมวกผ้าตาข่ายบน สีขาว

หมวกผ้าตาข่ายบน สีขาว

  • ผ้าหมวกผลิตจากทั้งผ้าโซล่อนและผ้าโทเร
  • มีตาข่ายด้านบน ปีกหมวกแข็ง 
  • สวมใส่เพื่อป้องกันผลหลุดล่วงลงบนสินค้า ในขั้นตอนการผลิต
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องแล็ป โรงงานในไลน์ผลิต ในร้านอาหาร และห้องครัว