Product Detail - หมวกผ้าตาข่ายบน เสริมตาข่ายท้ายทอย สีขาว
หมวกผ้าตาข่ายบน เสริมตาข่ายท้ายทอย สีขาว

หมวกผ้าตาข่ายบน เสริมเน็ตท้ายทอย

  • ผ้าหมวกผลิตจากทั้งผ้าโซล่อนและผ้าโทเร
  • มีตาข่ายด้านบน ปีกหมวกแข็ง ด้านหลังเป็นตาข่ายเก็บผมแบบยางยืด
  • สวมใส่เพื่อป้องกันผลหลุดล่วงลงบนสินค้า ในขั้นตอนการผลิต
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องแล็ป โรงงานในไลน์ผลิต ในร้านอาหาร และห้องครัว