Product Detail - คาราบิเนอร์ Carabiner ทรงรูปตัวโอ
คาราบิเนอร์ Carabiner ทรงรูปตัวโอ

คาราไบเนอร์ Carabiner ทรงรูปตัวโอ

  • เป็นคาราไบเนอร์รูปโอ แบบล็อคด้วยมือหมุน ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าชุบแข็ง
  • ทนแรงดึงได้ 25 Kn จึงมีความแข็งแรงทนทานสูง
  • คาราบิเนอร์ Carabiners เป็นห่วงเกี่ยวที่มีส่วนของโครงและก้านเปิด ใช้ในการรับน้ำหนักของวัตถุหรือบุคคล
  • มาตรฐาน EN 362:2004 
  • คาราบิเนอร์ ถูกนำมาในงานด้านความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต เช่น การโรยตัว, การยกเปล, การยึดโยงเชือกเพื่อดึงวัตถุหรือสิ่งของ, การติดตั้งรอก ฯลฯ ซึ่งต้องมีอัตราการรับน้ำหนักรวมถึงระบบล็อคที่แข็งแรงปลอดภัย