Product Detail - ไฟไซเรน LED
ไฟไซเรน LED

ไฟหมุน LED

  • มี 4 สี ให้เลือก สีแดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน
  • มี 4 ขนาดให้เลือก 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, 7 นิ้ว
  • มีให้เลือกใช้ไฟ 12V, 24V, 220V