Product Detail - กรวยจราจร 50 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ
กรวยจราจร 50 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ

กรวยจราจร 50 ซม.

  • กรวยจราจร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ
  • เนื้อพลาสติกทำจากวัสดุ EVA รถทับไม่แตก 
  • กรวยจราจรสูง 50 เซนติเมตร ฐานกว้าง 32x32 cm.
  • กรวยจราจร ใช้เพื่อแบ่งเขตแดนถนน หรือ แบ่งเลน เพิ่มความปลอดภัย จัดทางเดินรถ เพื่อให้เป็นระเบียบในหน่วยงาน ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า ห้ามจอด ส่วนมาใช้ในงานก่อสร้าง ตามสถานที่จอดรถต่างๆ