Product Detail - เศษผ้าชิ้น A4 คละสี
เศษผ้าชิ้น A4 คละสี

เศษผ้า ชิ้น A4 คละสี

  • เศษผ้าขนาดเหมาะมือ อาจจะเล็กหรือใหญ่่กว่าขนาด A4
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดทั่วไป อุปกรณ์เครื่องจักร ใช้สำหรับซับน้ำ นำมัน เช็ดเครื่องจักรทุกชนิด
  • แพ็คละ 25 กิโลกรัม