Product Detail - เศษผ้าชิ้น A4 สีขาว
เศษผ้าชิ้น A4 สีขาว

เศษผ้าชิ้นสีขาว  A4

  • เศษผ้าขนาดเหมาะมือ
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร ใช้สำหรับซับน้ำ นำมัน เช็ดเครื่องจักรทุกชนิด
  • แพ็คละ 25 กิโลกรัม