Product Detail - เศษผ้าชิ้นปึก สีขาว
เศษผ้าชิ้นปึก สีขาว

เศษผ้าปึกสีขาว

  • ขนาดประมาณ 3-4“
  • เศษผ้าขนาดเหมาะมือ เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน