Product Detail - เศษผ้าชิ้นปึก คละสี
เศษผ้าชิ้นปึก คละสี

เศษผ้าปึก คละสี

  • ขนาดประมาณ 3-4 นิ้ว
  • เศษผ้าขนาดเหมาะมือ เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน