Product Detail - กรรไกรตัดหญ้า SOLO รุ่น 119 ขนาด 12 นิ้ว
กรรไกรตัดหญ้า SOLO รุ่น 119 ขนาด 12 นิ้ว

กรรไกรตัดหญ้า SOLO รุ่น 119 ขนาด 12 นิ้ว

วิธีใช้

  • ใช้สำหรับหญ้าและพุ่มไม้

ข้อแนะนำ

  • เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
  • ไม่ควรทำหล่นหรือกระแทก และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก