Product Detail - กรรไกรตัดกิ่งไม้ SOLO No.728-8"
กรรไกรตัดกิ่งไม้ SOLO No.728-8"

คุณสมบัติ

กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งเล็มกิ่งไม้ขนาดเล็ก ตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคทิ้ง ตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไป ตัดลวด และประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย- ความยาวทั้งอัน 8 นิ้ว
ปากกรรไกร ทำจากเหล็กแข็ง ใบมีดคม แข็งแรง น้ำหนักเบา มี Stopper ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับระบบล็อคเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยในการเก็บรักษาหลังการใช้งาน มีสปริง เพื่อช่วยผ่อนแรง