Product Detail - เครื่องเจียร 4 นิ้ว 780 วัตต์ รุ่น AG7804
เครื่องเจียร 4 นิ้ว 780 วัตต์ รุ่น AG7804

เครื่องเจียร 4 นิ้ว 780 วัตต์ รุ่น AG7804

  • เครื่องเจียรใช้งานร่วมกับใบเจียรหรือใบตัดขนาด 4 นิ้ว
  • ใช้เจียรเหล็ก ตัดเหล็ก ตัดกระเบื้อง สแตนเลส และตัดชิ้นงานทั่วไป
  • แผ่นกันฝุ่นแบริ่ง ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
  • ช่องระบายอากาศด้านหน้าขนาดใหญ่