Product Detail - OPP TAPE สีใส
OPP TAPE สีใส

เทปกาว OPP ใส

  • ขนาด 1 นิ้ว ยาว 45 หลา/ 100 หลา
  • ขนาด 1-1/2 นิ้ว ยาว 45 หลา
  • ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา/ 100 หลา
  • ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 45 หลา
  • ขนาด 3 นิ้ว ยาว 45 หลา/ 100 หลา
  • เนื้อเทปมีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง แข็งแรงเคลือบกาวยางธรรมชาติ เหนียวติดแน่น ทนนาน
  • สำหรับงานปิดผนึกหีบห่อบรรจุภัณฑ์และงานอเนกประสงค์ทั่วไปในสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม
  • เนื้อเทป สีใส