Product Detail - ฟิล์มยืดพันพาเลท 15 Mc./17 Mc./20 Mc.
ฟิล์มยืดพันพาเลท 15 Mc./17 Mc./20 Mc.

ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืดนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • Hand roll (wrap ด้วยมือ) มีหลากหลายความหนา แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้จะเป็น 12 ไมครอน, 15 ไมครอน, 17 ไมครอน และ 20 ไมครอน กว้าง 50 ซม. ยาว250,300,500 เมตร
  • Machine roll (wrap ด้วยเครื่องมือ) ความหนามีดังนี้ 15 ไมครอน, 17 ไมครอน, 20 ไมครอน, 25 ไมครอน และ 30 ไมครอน กว้าง 50 ซม. ยาว 1800, 2200, 2500 เมตร

ฟิล์มยืดพันพาเลท ใช้พันสินค้าที่มีมุมแหลมได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดง่าย ด้วยการที่เนื้อฟิล์มมีความบางและใส นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่ต้องการห่อรัดสินค้าบนแท่นรองรับเพื่อการลำเลียง โดยปัจจัยผู้ต้องการใช้ฟิล์มยืด ดังนี้

1.รวมสินค้าหลายๆหน่วยให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการขนส่ง

2.ป้องกันสินค้าตกหล่นจากพาเลทขณะขนส่ง

3.ป้องกันสินค้าสัมผัสกับฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และ ไอน้ำ

4.กระชับสินค้า เพื่อให้ดูกะทัดรัด สวยงาม