Product Detail - รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA รุ่น PT54 ยาว 5 หลา
รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 1 สวิตซ์ DATA รุ่น PT54 ยาว 5 หลา

DATA ปลั๊กไฟรุ่น PT54 6 ช่อง 1สวิทซ์ ยาว 5 หลา

- ปลั๊กไฟ 6 ช่อง 1 สวิทช์

- เต้ารับใช้ทองเหลืองแท้ มีความยืดหยุ่นและนำกระแสไฟฟ้าดีกว่าเหล็ก

- มีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดและแสดงสถานะการใช้งาน

- ใช้ฟิวส์ เป็นตัวตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกิน

- สายไฟมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. TIS.11 PART-5 2553(ฉบับใหม่)

- ทนกระแสไฟได้สูงสุด 10A หรือ 2,000W

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์

- สามารถใช้กับปลั๊กไฟฟ้าทั้งที่บ้านมีสายดิน หรือไม่มีสายดิน