Product Detail - พาวเวอร์ปลั๊ก (ตัวผู้) 2สาย 3ขา 16A / 32A สีน้ำเงิน
พาวเวอร์ปลั๊ก (ตัวผู้) 2สาย 3ขา 16A / 32A สีน้ำเงิน

พาวเวอร์ปลั๊ก (ตัวผู้) 2สาย 3ขา 16A / 32A 
- ใช้กับไฟ 1เฟส (220V) ใช้ปลั๊กสีน้ำเงิน
- ใช้ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง
- ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น โดยการออกแบบของ Power plug ช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟ ช็อตภายในปลั๊ก และเมื่อนำเต้ารับและปลั๊กไฟ ชนิดพาวเวอร์ซ็อคเก็ตปลั๊กแบบนี้ สวมเข้าด้วยกัน ก็ยังปลอดภัยในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลมาโดนปลั๊กไฟดังกล่าว 
- กรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยกัน เต้ารับแบบนี้ก็จะมีฝาปิด ป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กได้อีกด้วย