Product Detail - กระจกกันแสงเชื่อม เลนส์สีเขียว
กระจกกันแสงเชื่อม เลนส์สีเขียว

กระจกกันแสงเชื่อม  เลนส์สีเขียว ไม่แสบตา

รายละเอียด
  • กระจกกันแสงเชื่อมคุณภาพสูงสุด  ปกป้องดวงตาของคุณ จากรังสีอัลตราไวโอเลต และอินฟราเรดในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม
  • ขนาด 108 x 51 x 3 mm.
  • มีเบอร์ #5, 9, 10, 11,12,13