Product Detail - ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง มาตรฐาน NFPA
ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง มาตรฐาน NFPA

 

ชุดดับเพลิง ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน NFPA

เสื้อพร้อมกางเกงดับเพลิง มาตรฐาน NFPA ประกอบด้วยผ้า 3 ชั้น

- ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX III A

- ชั้นกลางเป็นผ้า PTFE / NOMEX

- ชั้นในเป็นผ้านวม NOMEX / FR Viscose