Product Detail - ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Reel และอุปกรณ์
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Reel และอุปกรณ์

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE REEL และอุปกรณ์ดับเพลิง

  • ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #16 บานประตู เปิด-ปิดได้ขนาด 80 x 110 x 35 เซนติเมตร
  • สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมหัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว
  • บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว
  • แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดียวเกลียวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
  • เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
  • บานพับยาวตลอด
  • กุญแจล็อคกดเด้ง
  • กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.