Product Detail - ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Rack และอุปกรณ์
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ Fire Hose Rack และอุปกรณ์

ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์ดับเพลิง

 

  • ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #18 บานประตู เปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 เซนติเมตร
  • แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว
  • สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว
  • แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยวเกลียวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
  • เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
  • บานพับยาวตลอด
  • กุญแจล็อคกดเด้ง
  • กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.