Product Detail - ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ IMPERIAL
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ IMPERIAL

เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้ออิมพีเรียล 

  • สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
  • ใช้หลักการดับเพลิงโดยการ ขับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ทำให้ไฟดับลงสนิท
  • เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะ เหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่งแจ้ง
  • รับรอง คุณภาพโดย มอก.332-2537 กระทรวงอุตสาหกรรม
  • เหมาะสำหรับติดตั้ง บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม