Product Detail - ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง
ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ Vintex

  • มอก.332-2537 กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
  • เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะ เหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่งแจ้ง
  • เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม

มีถังขนาด

  • ขนาด 2.2 ปอนด์
  • ขนาด 5   ปอนด์ 
  • ขนาด 10 ปอนด์ 
  • ขนาด 15 ปอนด์
  • ขนาด 20 ปอนด์
  • ขนาด 50 ปอนด์