Product Detail - ป้ายเครื่องหมายห้าม
ป้ายเครื่องหมายห้าม

ป้ายเครื่องหมายห้าม

 • สีตัด    สีแดง - ขาว
 • สีที่ใช้  สีพื้น เป็น สีขาว
 • ของแถบตามขอบและแถบขวาง เป็นสี สีแดง
 • สีสัญลักษณ์ภาพ เป็น สีดำ
 • ตัวแผ่นป้ายสะท้อนแสงผลิตจากวัสดุสะท้อนแสงชนิด ENGINEER GRADE (3M)
 • พื้นเป็นแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม.
 • ขนาด ป้ายเครื่องหมายบังคับ  
  15    x   30  CM 
  20    x   30  CM
  30    x   45  CM 
  37.5 x   45  CM