Product Detail - ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย
ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย

Safety Sign หรือป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย

จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสีเขียว เพื่อสื่อความหมายว่า หรือบ่งชี้ถึงสิ่งที่ปลอดภัย เช่น ทางออกฉุกเฉิน, ห้องปฐมพยาบาล, จุดติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน, จุดติดตั้งอ่างล้างตา, แสดงจุดที่ตั้งของน้ำดื่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่ปฏิบัติงาได้ทราบถึงจุดที่ตั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อมีความต้องการจะใช้ และจะมีข้อความสีขาวเป็นข้อความในป้ายเพื่ออธิบายความหมายของป้ายนั้นๆ ป้ายเซฟตี้นี้ สามารถทำได้จากวัสดุหลายประเภทและมีหลายขนาด

รายละเอียด

 • ขนาดมาตรฐาน
 • วัสดุแข็งแรงทนทาน
 • SIZE 10x45, 20x30, 15x30, 30x45, 5x45, 30x60, 30x240 cm.

วัสดุป้าย

 • - อลูมิเนียม ขนาด 2 มม. และ 2 มม.
 • - อะคริลิค ขนาด 2 มม.
 • - สแตนเลส ขนาด 2 มม.
 • - ซิงค์ ขนาด 2 มม.
 • - พลาสวูด ขนาด 3 มม.

วัสดุสติ๊กเกอร์

 • - 3M Commercial Grade
 • - 3M Engineer Grade
 • - สติ๊กเกอร์ทึบแสง
 • - สติ๊กเกอร์โปร่งแสง