Product Detail - ป้ายตั้งพื้น พลาสติก
ป้ายตั้งพื้น พลาสติก

ป้ายพลาสติกตั้งพื้น

  • ขนาด ด้านบนกว้าง  21ซม. ด่านล่างกว้าง 27 ซม. สูง 60 ซม.
  • เพื่อเตือนพื้นที่อันตรายต่างๆ สามารถพับเก็บได้
  • เคลื่อนย้ายสะดวกรูปทรงสวยงาม แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบา
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ฉุกเฉิน และต้องเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง