Product Detail - ป้ายไฟฉุกเฉิน LED แบบSlimline
ป้ายไฟฉุกเฉิน LED แบบSlimline

กล่องไฟทางออก-ทางหนีไฟ แบบ Slimline

  • ติดตั้งแบบฝังฝ้าหรือแขวนลอย
  • แผ่นป้ายทำจากอะคลิลิค หลอดไฟ LED
  • มีแบบ 1 ด้าน และ 2 ด้าน
  • ระยะเวลาสำรองไฟได้นาน 2 ชม.
  • เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณหน้าประตูทางออก บริเวณห้องทำงาน พื้นที่ทำงานในโรงงาน ห้องปฏิบัติการ