Product Detail - ป้ายไฟฉุกเฉิน LED อคิลิคเรืองแสง
ป้ายไฟฉุกเฉิน LED อคิลิคเรืองแสง

ป้ายไฟฉุกเฉิน Exit /Fire Exit

  • ขนาด 36x21 เซนติเมตร
  • แผ่นอคิลิคใสเรืองแสง ตัวหนังสือแบบสกรีน
  • ถ่านชนิด Ni-Cd Recharge ขนาด 2A
  • สำรองไฟ 2 ชั่วโมง