Product Detail - ไม้รีดน้ำ 18 นิ้ว
ไม้รีดน้ำ 18 นิ้ว

ไม้รีดน้ำ 18 นิ้ว

  • ใช้ทำความสะอาดพื้นที่เปียก ใช้งานง่าย
  • ด้วยระบบยางรีดคุณภาพสูง มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 18