Product Detail - กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น แบบม้วน
กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น แบบม้วน

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น

  • กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 (นิยมใช้โดยทั่วไป)

ใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า ใช้รองตู้คอนเทนเนอร์, ใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน หน้ากว้าง 48" หรือ 122 cm น้ำหนักต่อลูกประมาณ 38-40  กิโลกรัมต่อม้วน ความยาวประมาณ 2.2-2.5 เมตรต่อ1 กิโลกรัม ลอน C ความสูงของลอนประมาณ 4.0 มิลลิเมตร

  • กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 30"

ส่วนใหญ่ใช้กับการห่อแผ่นฝ้าแขวนขนาด 60 x 60 cm เพราะจะมีขนาดพอดี และใช้ในงานกันกระแทก ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ไม่ใหญ่มาก เพราะลูกฟูกแต่ละม้วนมีขนาดเล็ก น้ำหนักต่อลูกประมาณ 30-32 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 3 เมตรต่อ 1 กิโลกรัม ลอน C

  • กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 56"

ใช้กับงานกันกระแทรกที่มีขนาดกว้างใหญ่ หรือปูพื้นที่มีพื้นที่กว้างๆ กันรอยขีดข่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้น น้ำหนักต่อลูกประมาณ 34-38 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 2 เมตรต่อ 1 กิโลกรัม ลอน C