Product Detail - กระดาษถ่ายเอกสาร
กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ดั๊บเบิ้ล เอ

  • เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน
  • เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า
  • ให้งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียด คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ
  • ช่วยยืดระยะเวลาของเอกสารอัดสำเนา และเก็บรักษาเอกสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น
  • สามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์พิมพ์ในสำนักงานทุกชนิด เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
  • มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) /ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ ISO 18001:2007
  • ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)
  • บรรจุ 500 แผ่น/รีม, 5 รีม/แพ็ค (กล่องกระดาษ), 1 แพ็ค