Product Detail - ลวดเย็บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษ

ลวดเย็บกระดาษ MAX

  • No.10-1M
  • ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน
  • แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
  • ขนาดลวด 4x5 มม. เย็บได้หนา 18 แผ่น (80แกรม)
  • ได้มาตรฐาน มอก.716-2532