Product Detail - กล่องปฐมพยาบาล
กล่องปฐมพยาบาล

กระเป๋าพยาบาล-สะพายไหล่ ขนาดใหญ่

  • โครงสร้างผลิตจากวัสดุหนังเทียมสีดำ
  • ใช้ระบบหูล็อคสวมเร็ว (เป็นโลหะหัวแบน) พร้มสายสะพายไหล่สามารถปรับระยะได้
  • ขนาดกระเป๋า ขนาด 6 x 12 x 8 นิ้ว (ขนาดเล็ก)
  • ขนาดกระเป๋า ขนาด 8.5 x 14 x 10 นิ้ว (ขนาดใหญ่)
  • พร้อมช่องรัดเวชภัณฑ์ป้องกันการล้ม 10 ช่อง