Product Detail - ถุงมือผ้าโพลี ต่อข้อ
ถุงมือผ้าโพลี ต่อข้อ

ถุงมือผ้าโพลี ต่อข้อ

  • ผลิตจากผ้าโพลีเอสเอสเตอร์ 100%
  • ถุงมือผ้าโพลี ผ่านกระบวนการตัดเย็บอย่างปราณีตทุกชิ้น มีความกระชับมือเวลาสวมใส่ และโปร่งสวมใส่สบาย 
  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึง งานควบคุมคุณภาพ งานจิวเวอรี่ งานจราจร และการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ