Product Detail - ถุงมืืือพลาสติก
ถุงมืืือพลาสติก

ถุงมืืือพลาสติก

  • ใช้ใส่เพื่อหยิบจับอาหาร งานแม่บ้าน ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE
  • สำหรับงานทั่วไป ร้านเสริมสวย หรือโรงงานผลิตอาหาร
  • ถุงมือพลาสติก จำนวน 50ใบ/แพ็ค