Product Detail - ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ (ยาว)
ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ (ยาว)

ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ยาว 

  • ความยาว ขนาด 13 นิ้ว
  • เหมาะสำหรับงานเหล็กอุตสาหกรรมทั่วไป