Product Detail - ถุงมืออลูมิไนซ์ เคฟล่า
ถุงมืออลูมิไนซ์ เคฟล่า

ถุงมืออลูมิไนซ์

  • ด้านหลังมือทำด้วยวัสดุอลูมิไนซ์สำหรับสะท้อนรังสีความร้อน
  • ด้านฝ่ามือทำด้วยวัสดุเคฟล่าถัก สำหรับป้องกัน หรือลดความร้อนที่ผิวสัมผัส และลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการบาด เฉือนของของมีคม
  • ภายในเสริมด้วยแผ่นเอฟอาร์พียู สำหรับป้องกัน/ลด น้ำซึมผ่านไปยังฉนวนกันความร้อน และฝ่ามือ
  • ภายในเสริมด้วยใยเคฟล่า ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และยังสามารถลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการบาด เฉือนของของมีคม ได้เช่นกัน
  • ความยาวของถุงมือ 14 นิ้ว
  • เหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน