Product Detail - รองเท้าบูท
รองเท้าบูท

รองเท้าบู๊ทยาง

  • รองเท้าบู๊ทยาง สีดำความสูง 14 นิ้ว
  • เนื้อรองเท้าผลิตจาก PVC เหนียว
  • ทนทานต่อการใช้งาน นิ่มใส่สบาย
  • พื้นรองเท้าเป็นพื้น PVC หนา ไม่กันลื่น
  • เหมาะสำหรับใช้งานการเกษตร การประมง งานสวน งานก่อสร้าง เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม
  • มีไซต์ 10, 10.5, 11, 11.5