Product Detail - หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น PM 2.5 ยี่ห้อ ProGuard
หน้ากากคาร์บอน 4 ชั้น PM 2.5 ยี่ห้อ ProGuard

หน้ากากชนิดมีคาร์บอน หนา 4 ชั้น ยี่ห้อ ProGuard

  • คุณภาพสูง ไม่ระคายเคืองผิวหนัง โปรการ์ด
  • ใช้สำหรับป้องกันเชื้อโรค
  • มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรีย 99% (BFE>99%)
  • มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 >95%
  • มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 1 ไมครอน >99% (PFE>99%)
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐานโดย Nelson Laboratories
  • โรงงานผลิตได้มาตรฐาน
  • เป็นแบบคล้องหู ใช้แล้วทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่