Product Detail - ตลับกรองสารพิษ รุ่น RC-206
ตลับกรองสารพิษ รุ่น RC-206

ไส้กรองหน้ากาก รุ่น RC-206 ยี่ห้อ YAMADA

  • ป้องกันไอระเหยจากกรด แก๊ส และไอระเหยจากสารอินทรีย์ เช่น สี ทินเนอร์ แลคเกอร์ และยาฆ่าแมลง
  • ป้องกันแก๊สคลอรีน กรดไฮโดรลิก กรดซัลฟูริก แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์งานที่ใช้กรดในการทำงาน เช่น งานกัดสีภาพพิมพ์

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  • ต้องทำการตรวจสอบประเภทของสารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงานให้ครบ และสามารถระบุประเภทของสารอันตรายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน
  • ประเมินความเข้มข้นของสาร ให้แนวโน้มที่ประเมินได้เป็นความเข้มข้นสูงสุดเสมอ
  • เลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและตัวกรองให้เหมาะกับการทำงาน
  • ผู้สวมใส่จะต้องใส่หน้ากากนี้ให้พอดี ใช้ให้ถูกวิธี ดูแลและบำรุงรักษาตาม RPE ซึ่งจะทำให้หน้ากากสามารถป้องกันสารพิษได้เต็มประสิทธิภาพ

การเก็บรักษา

        ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 40 องศา และที่ความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า 70%