Product Detail - ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น เบอร์ 501 3M
ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น เบอร์ 501 3M

ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่นละออง 501 3M

  • ฝาครอบแผ่นกรองอนุภาค
  • ใช้ครอบแผ่นกรองอนุภาคเบอร์ 5N11 บนตลับกรองแก๊สและไอระเหยรุ่น 6000
  • ทำจากพลาสติกใส มีรูปทรงสี่เหลี่ยม น้ำหนักเบา