Product Detail - แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ เบอร์ 5N11 3M
แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ เบอร์ 5N11 3M

3M 5N11 N95 แผ่นกรองฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ

  • ได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอนุภาคที่ไม่ใช่น้ำมันบางชนิด
  • ใช้งานร่วมกับตลับกรองรุ่น 6000 Series และฝาครอบแผ่นกรองฝุ่นรุ่น 501 เพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับกรองไม่ให้ฝุ่นเล็กๆเล็ดลอดเข้าไปในตลับกรองแก๊สและไอระเหยได้
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับกรอง 3M™ รุ่น 6000
  • สามารถถอดเปลี่ยนได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย