Product Detail - ตลับกรองแก๊ส และไอระเหย 3M รุ่น 6006
ตลับกรองแก๊ส และไอระเหย 3M รุ่น 6006

 

ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส รุ่น 6006 3M

  • Multi-Gas/Vapor ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย กรดแก๊ส ไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอแอมโมเนีย / ไอเม็ททิลลามีน ใช้สำหรับบริเวณที่มีแก๊สและไอระเหยหลายประเภทปะปนกัน
  • ใช้ร่วมกับหน้ากากไส้กรองคู่ รุ่น 6000,6500,7500
  • 2 ชิ้น/แพ็ค